Hyppää sisältöön

Mitä oikeuskansleri tekee?

Valtioneuvoston oikeuskansleri toimii ylimpänä laillisuusvalvojana. Oikeuskansleri valvoo valtioneuvoston ja tasavallan presidentin toiminnan lainmukaisuutta. Lisäksi oikeuskansleri valvoo, että viranomaiset noudattavat lakia ja tekevät velvollisuutensa. Kansalaiset voivat tehdä oikeuskanslerille kantelun viranomaisen toiminnasta, jota epäilevät lainvastaiseksi.

Lippuja

Baltian ja Pohjoismaiden oikeusasiamiehet ja oikeuskanslerit kokoontuivat Helsingissä

10-11.6.2024

Lue lisää

Oikeuskansleri ja oikeusasiamies

Suomessa on kaksi ylintä, riippumatonta laillisuusvalvojaa: valtioneuvoston oikeuskansleri ja eduskunnan oikeusasiamies. Pääosin samanlaisista toimivaltuuksista huolimatta laillisuusvalvojien tehtävissä on eroja.

Lue oikeuskanslerin ja oikeusasiamiehen tehtävien eroista