Hoppa till innehåll

Vad gör justitiekanslern?

Statsrådets justitiekansler är laglighetsövervakare på högsta nivå. Justitiekanslern övervakar lagenligheten av den verksamhet som utövas av statsrådet och republikens president. Justitiekanslern övervakar även att myndigheterna följer lagen och fullgör sina skyldigheter. Medborgarna kan anföra klagomål hos justitiekanslern om de misstänker att en myndighet har handlat på ett lagstridigt sätt.

Justitiekanslern och justitieombudsmannen

I Finland finns två oberoende laglighetsövervakare på högsta nivå: justitiekanslern i statsrådet och riksdagens justitieombudsman. Trots att laglighetsövervakarna i huvudsak har samma befogenheter finns det skillnader mellan deras uppgifter.

Läs om skillnaderna mellan justitiekanslerns och justitieombudsmannens uppgifter.