Avgöranden

Justitiekanslern avgör ärenden som lämnats in i form av klagomål, som inletts på justitiekanslerns eget initiativ och som anhängiggjorts som följd av granskning av straffdomar. Justitiekanslern ger utlåtanden om lagförslag samt om juridiska frågor i anslutning till presidentens, statsrådets och ministeriernas beslut. På justitiekanslerns webbplats publiceras alla utlåtanden av justitiekanslern samt sådana avgöranden som har lett till justitiekanslerns åtgärder. Läs om följderna av justitiekanslerns övervakningsåtgärder.

Avgöranden publiceras så att klaganden och vid behov föremålet för klagomålet inte kan identifieras utifrån avgörandet. Sekretessbelagda uppgifter avlägsnas från avgörandena.

Sök avgöranden och utlåtanden

Sök från