Avgöranden

Justitiekanslern avgör ärenden som lämnats in i form av klagomål och som inletts på justitiekanslern eget initiativ. På den här sidan publiceras justitiekanslerns avgöranden.

Sök avgöranden och utlåtanden

Sök från