Klagomål

Man kan anföra ett klagomål hos justitiekanslern om man misstänker att en myndighet, tjänsteman eller någon annan som sköter ett offentligt uppdrag har handlat lagstridigt eller försummat sina skyldigheter. Vem som helst kan anföra ett klagomål.

Justitiekanslern och justitieombudsmannen

I Finland finns två oberoende laglighetsövervakare på högsta nivå: justitiekanslern i statsrådet och riksdagens justitieombudsman. Trots att laglighetsövervakarna i huvudsak har samma befogenheter finns det skillnader mellan deras uppgifter. Man bör klaga hos den laglighetsövervakare vars uppgifter ärendet gäller.

Läs om skillnaderna mellan justitiekanslerns och justitieombudsmannens uppgifter.