Justitiekanslers­ämbetets e-fakturaadress

Justitiekanslersämbetet behandlar och arkiverar sina inköpsfakturor endast som e-fakturor.

Justitiekanslersämbetets e-fakturaadress

  • EDI-kod: 003702459755002
  • Justitiekanslersämbetets FO-nummer: 0245975-5
  • E-fakturaoperatör: OpusCapita Solutions Oy
  • Förmedlarkod: E204503