Justitiekansler Tuomas Pöysti stod värd för ett två dagar långt möte mellan de baltiska och nordiska ombudsmännen och justitiekanslererna 10.-11.6.2024. Mötet ordnas årligen och mötesplatsen varierar. Huvudtemat för mötet denna gång var samarbetet mellan media och laglighetskontroll ur ombudsmannainstitutens synvinkel. Vid diskussionerna behandlades bland annat medierna som informationskälla för laglighetsövervakningen och mediesamarbetet i relation till effektiv inriktning av tillsynen.

Vid mötet delades erfarenheter till ömsesidig nytta och aktuella frågor inom laglighetsövervakningen diskuterades. Utöver huvudtemat diskuterades bland annat hybridoperationer i asylförfaranden och laglighetsövervakarnas roll i hanteringen av situationen. Vid mötet diskuterades också förhållandet och samarbetet mellan ombudsmannainstitutionen och parlamentet samt skyddet för personer som deltar i den offentliga debatten mot ogrundade rättsprocesser (s.k. SLAPP-processer).