Arbeta vid ämbetsverket

Justitiekanslersämbetet är en liten arbetsgemenskap som betonar vikten av en öppen dialog och växelverkan samt ett gemensamt ledarskap. Alla uppmuntras att utveckla sin kompetens och expertis samt att delta i utvecklingen av ämbetsverkets verksamhet. Personalen är ämbetsverkets främsta resurs.

Vid justitiekanslersämbetet arbetar 34 personer. De anställda vid ämbetsverket fördelas på följande personalkategorier:

  • 3 inom den högsta ledningen
  • 2 avdelningschefer
  • 22 föredragande och en högskolepraktikant
  • 7 sektorssakkunniga och kanslipersonal

Lediga tjänster

Inga lediga tjänster just nu