Töissä virastossa

Oikeuskanslerinvirasto on pieni työyhteisö, jossa painotetaan avointa keskustelua ja vuorovaikutusta sekä yhdessä johtamisen toimintatapaa. Kaikkia kannustetaan kehittämään omaa osaamistaan ja asiantuntemustaan sekä osallistumaan viraston toiminnan kehittämiseen. Henkilöstö on viraston tärkein voimavara.

Oikeuskanslerinvirastossa työskentelee 34 henkilöä. Viraston henkilöstö jakautuu henkilöstöryhmittäin seuraavasti:

  • ylin johto 3
  • osastopäälliköt 2
  • esittelijät ja korkeakouluharjoittelija 22
  • sektoriasiantuntijat ja toimistopalveluhenkilöstö 7

Avoimet tehtävät

Ei avoimia tehtäviä tällä hetkellä