Toiminta

Oikeuskansleri valvoo, että valtioneuvoston ja tasavallan presidentin sekä tuomioistuinten ja muiden viranomaisten toiminta noudattaa lakia. Oikeuskanslerilla on myös asianajajien, julkisten oikeusavustajien ja luvan saaneiden oikeudenkäyntiavustajien valvontaan liittyviä tehtäviä.