Vuosi­kertomukset ja tilastot

Oikeuskanslerin vuosikertomukset

Perustuslain mukaan oikeuskanslerin tulee vuosittain antaa kertomus toiminnastaan ja lain noudattamista koskevista havainnoistaan eduskunnalle ja valtioneuvostolle. Eduskunnassa kertomuksen käsittelee perustuslakivaliokunta. Valiokunta antaa kertomuksesta mietintönsä, jonka eduskunta käsittelee täysistunnossaan.

Vuoden 2020 kertomus

Viime vuotta koskeva oikeuskanslerin kertomus on luovutettu eduskunnalle ja valtioneuvostolle. Kertomuksessa esitellään oikeuskanslerin keskeiset toiminta-alueet, niissä vuoden aikana tehdyt havainnot sekä toimenpiteisiin johtaneet asiat. Kertomuksessa on oikeuskansleri Tuomas Pöystin ja apulaisoikeuskansleri Mikko Puumalaisen puheenvuorot.

Lue vuoden 2020 kertomus (pdf)

Aiempien vuosien kertomukset

Vanhempia kertomuksia voit hakea eduskunnan sivuilta.

Tilastot

Seuraavassa esitetään keskeisimpiä oikeuskanslerin ja oikeuskanslerinviraston toimintaa kuvaavia tunnuslukuja.