Rangaistus­tuomioiden tarkastaminen

Rangaistustuomioiden tarkastaminen on erityistehtävä, jota hoitaa Suomessa ainoastaan oikeuskansleri. Käräjäoikeuksien antamia rangaistustuomioita tarkastetaan satunnaisella otannalla. Tarkastaminen kohdistuu tuomioihin, joissa on annettu vankeusrangaistus.

Rangaistustuomioita tarkastetaan apulaisoikeuskanslerin ennalta määrittämällä otannalla Oikeusrekisterikeskuksen ylläpitämästä Ritu-rikostuomiosovelluksesta, johon oikeuskanslerinvirastolla on tekninen käyttöoikeus. Tarkastustyö kohdistuu rangaistustuomion tuomiolauselmaa vastaaviin tietoihin, ja sen perusteella on mahdollista havaita yksittäisissä tuomioissa esiintyviä virheitä.

Satunnaiseen otantaan perustuvassa järjestelmässä ei ole mahdollista havaita kaikkia tuomioistuimissa tehtyjä virheitä. Järjestelmä tuo kuitenkin tehokkaasti esiin toistuvat ja yleiset virheet sekä toisinaan yksittäisiä vakavia virheitä.

Rangaistustuomiossa havaitun virheen seuraamuksena voi olla huomautus, virheen johdosta lausuttu käsitys tai vakavimmissa tapauksissa määräys virkasyytteen nostamisesta. Käytännössä yleisin seuraamus on käsityksen lausuminen. Näiden lisäksi virhe saattaa jossakin tapauksessa johtaa tuomion purkamista koskevan esityksen tekemiseen korkeimmalle oikeudelle. Purkuesitys tehdään yleensä silloin, kun virheestä katsotaan aiheutuneen vastaajalle haittaa tai vahinkoa.

Kaavioiden taulukkovastine

Lue kaavioiden sisältö taulukkomuodossa.