Rangaistus­tuomioiden tarkastaminen

Rangaistustuomioiden tarkastaminen on erityistehtävä, jota hoitaa Suomessa ainoastaan oikeuskansleri. Käräjäoikeuksien antamia rangaistustuomioita tarkastetaan satunnaisella otannalla. Tarkastaminen kohdistuu tuomioihin, joissa on annettu vankeusrangaistus.

Rangaistustuomioita tarkastetaan apulaisoikeuskanslerin ennalta määrittämällä otannalla Oikeusrekisterikeskuksen ylläpitämästä Ritu-rikostuomiosovelluksesta, johon oikeuskanslerinvirastolla on käyttöoikeus. Tarkastustyö on manuaalista ja kohdistuu ensivaiheessa rangaistustuomion tuomiolauselman tietoihin. Tarkastuksen perusteella on mahdollista havaita yksittäisissä tuomioissa esiintyviä virheitä. Oikeuskanslerinvirastolla ei ole käytettävissä järjestelmiä tai teknisiä työkaluja, jotka havaitsisivat virheet automaattisesti.

Satunnaiseen otantaan perustuvassa järjestelmässä ei ole mahdollista havaita kaikkia lainkäyttötoiminnassa tehtyjä yksittäisiä virheitä. Järjestelmä tuo kuitenkin tehokkaasti esiin toistuvat ja yleiset virheet sekä toisinaan yksittäisiä vakavia virheitä.

Rangaistustuomiossa havaitun virheen seuraamuksena voi olla huomautus, virheen johdosta lausuttu käsitys tai vakavimmissa tapauksissa määräys virkasyytteen nostamisesta. Käytännössä yleisin seuraamus on käsityksen lausuminen. Näiden lisäksi virhe saattaa jossakin tapauksessa johtaa tuomion purkamista koskevan esityksen tekemiseen korkeimmalle oikeudelle. Purkuesitys tehdään yleensä silloin, kun virheestä katsotaan aiheutuneen vastaajalle haittaa tai vahinkoa.

Tarkastettavat tuomiot valitaan satunnaisotannalla käräjäoikeuksien Oikeusrekisterikeskukseen toimitettavasta tuomiolauselma-aineistosta. Tuomioista tarkastetaan, että tietyt laissa säädetyt ehdottomat vaatimukset toteutuvat. Aineisto vaikuttaa tapauskohtaisesti siihen, millaisia virheitä tuomioista lopulta havaitaan.

Yleisimmät virheet ja ratkaisut teemoittain:

Kaikki ratkaisut vuodesta 2020 lähtien

Tarkastetut tuomiot 2019-2023

Tarkastuksen perusteella vireille laitetut asiat 2019-2023