Henkilötietojen käsittely

Yleistä

Henkilötietojen käsittely oikeuskanslerinvirastossa

Asianhallinta­järjestelmä

Oikeuskanslerinvirastossa käsiteltävien asioiden tiedot tallennetaan oikeuskanslerinviraston asianhallintajärjestelmään. Järjestelmään tallennettavia henkilötietoja ovat esimerkiksi kantelijan ja muiden asian osapuolten nimi ja yhteystiedot.

Kantelijan nimi on julkinen tieto, ellei käsiteltävän asian sisällön arkaluontoisuuden vuoksi nimitietoa ole erikseen päätetty pitää salassa.

Ilmoittajansuojelulain mukaisen ilmoituksen tekijän ja ilmoituksen kohteen henkilötiedot ovat aina kokonaan salassa pidettäviä.

Verkkosivujen palautteessa annettua nimitietoa tai muita annettuja tietoja ei tallenneta asianhallintajärjestelmään.

Tietoa henkilötietojen käsittelystä asianhallintajärjestelmässä

Valtiolle.fi-rekrytointijärjestelmä

Oikeuskanslerinviraston rekrytointiin liittyviä hakemuksia käsitellään valtiolle.fi-palvelussa.

Tietoa henkilötietojen käsittelystä Valtiolle.fi -järjestelmässä

Tiedotejakelulista

Oikeuskanslerinviraston toimintaa koskevan tiedon välittämiseen virastossa ylläpidetään tiedotejakelulistaa.

Tietoa henkilötietojen käsittelystä tiedotejakelulistassa