Oikeuskanslerin­viraston tiedote­jakelulista

Rekisterinpitäjä

Oikeuskanslerinvirasto

Käyntiosoite: Snellmaninkatu 1, HELSINKI

Postiosoite: PL 20, 00023 VALTIONEUVOSTO

Puhelin: 0295 162 902 (kirjaamo)

Sähköposti: kirjaamo.okv(at)gov.fi

Tietosuojavastaava

Pekka Liesivuori

Postiosoite: PL 20, 00023 VALTIONEUVOSTO

Sähköposti: tietosuojavastaava.okv(at)gov.fi

Henkilötietojen käsittelyn tarkoitukset sekä käsittelyn oikeusperuste

Henkilötietoja käsitellään oikeuskanslerinviraston tiedotteiden jakelemiseksi. Tiedotteilla viestitään tilaajille ajankohtaisia asioita.

Käsittelyn oikeusperusteena on rekisteröidyn suostumus.

Käsiteltävät henkilötiedot

Käsiteltäviä henkilötietoja ovat rekisteröidyn nimi ja sähköpostiosoite.

Henkilötietojen vastaanottajat tai vastaanottajaryhmät

Oikeuskanslerinviraston henkilökunta käsittelee henkilötietoja virkatehtävissään.

Tietoja ei siirretä kolmansiin maihin tai kansainvälisille järjestöille.

Henkilötietojen säilytysaika

Henkilötietoja säilytetään niin kauan kuin jakelulistaa käytetään oikeuskanslerin tiedottamisen tukena. Tiedot poistetaan joka tapauksessa rekisteröidyn niin pyytäessä.

Rekisteröidyn oikeudet

Rekisteröidyllä on oikeus saada tieto siitä, että häntä koskevia henkilötietoja käsitellään tai että niitä ei käsitellä, ja jos näitä henkilötietoja käsitellään, oikeus saada pääsy henkilötietoihin.

Rekisteröity voi pyytää tietojensa oikaisemista tai täydentämistä, poistamista ja käsittelyn rajoittamista sekä tietojen siirtämistä järjestelmästä toiseen. Henkilötietojen käsittelyyn annettu suostumus on mahdollista peruuttaa. Peruutus ei vaikuta sitä edeltävän käsittelyn lainmukaisuuteen.

Henkilötietoja koskeva tietopyyntö ja henkilötietojen oikaisemista tai täydentämistä, poistamista sekä käsittelyn rajoittamista ja tietojen siirtämistä koskevat pyynnöt tulee osoittaa rekisterinpitäjälle.