Palaute verkkosivustosta ja saavutetta­vuudesta

Voit antaa palautetta verkkosivustosta (verkkosivuston rakenteesta ja sisällöstä) sekä saavutettavuudesta lähettämällä sähköpostia osoitteeseen [email protected].

Anna sähköpostillesi otsikko: Palaute oikeuskansleri.fi-sivustosta. Jos palautteesi koskee jonkun tietyn sivun sisältöä, lisää palauteviestiin linkki kyseiselle sivulle. Voit myös kuvailla vapaamuotoisesti, mistä sivusta ja sisällöstä on kyse. Jos palautteesi koskee saavutettavuutta, tutustu saavutettavuusselosteeseen ennen palautteen lähettämistä.

Älä kirjoita palautteeseen salassa pidettäviä tai arkaluontoisia tietoja. Lain mukaan salassa pidettäviä tai arkaluontoisia tietoja sisältävän viestin lähettäminen on lähettäjän vastuulla (laki sähköisestä asioinnista viranomaistoiminnassa 8 §, 13/2003).

Huomioi, että osoitteeseen [email protected] lähetettyjä viestejä ei käsitellä kantelukirjoituksina. Kantelut lähetetään kantelulomakkeella tai kirjaamon sähköpostiosoitteeseen.