Miten ilmoitus tehdään?

Ilmoituksen mahdollisesta väärinkäytöksestä voi tehdä oikeuskanslerinviraston keskitettyyn ulkoiseen ilmoituskanavaan kirjallisesti tai suullisesti. 

Ennen ilmoituksen tekemistä on hyvä tutustua ilmoittajan suojelun yleisiin edellytyksiin:

  • Ilmoittajalla on ilmoittamishetkellä perusteltu syy uskoa, että rikkomista koskeva tieto pitää paikkansa.
  • Rikkomista koskeva tieto kuuluu ilmoittajansuojelulain soveltamisalaan. Tutustu soveltamisalaan.
  • Ilmoittaja ilmoittaa työnsä yhteydessä havaitusta väärinkäytöksestä.

Väärien tietojen ilmoittaminen tahallaan on rangaistavaa, ja siitä voi seurata vahingonkorvausvelvollisuus.

Lue lisää ilmoittajansuojelusta.

Ilmoituksessa pitää olla ilmoittajan nimi. Oikeuskanslerinvirasto ei ota vastaan nimettömiä ilmoituksia.

Ilmoituksen pitää sisältää 

  • ilmoittajan nimi ja yhteystieto, kuten sähköpostiosoite, puhelinnumero tai osoitetiedot
  • tieto siitä, mitä toimijaa ja väärinkäytöstä ilmoitus koskee
  • tarkempi selostus väärinkäytöksestä
  • tieto siitä, millaisessa asemassa ilmoittaja on ilmoituksen kohteeseen nähden.

Ilmoituksessa pitää kertoa, haluaako ilmoittaja oikeuskanslerinvirastolta tiedon ilmoituksen vastaanottamisesta. Vastaanottoilmoitusta ei toimiteta ilmoittajan pyynnöstä tai jos sen toimittaminen vaarantaisi ilmoittajan henkilöllisyyden suojan. Tällöin ei myöskään toimiteta ilmoittajalle tietoa siitä, mille viranomaiselle ilmoitus on siirretty. Oikeuskanslerinvirasto toimittaa ilmoittajalle vastaanottoilmoituksen viimeistään seitsemän päivän kuluessa ilmoituksen vastaanottamisesta.

Ilmoituksen tekemiseen on monta tapaa:

  • sähköinen ilmoituslomake
  • sähköposti tai posti
  • suullinen ilmoitus.

Sähköinen ilmoituslomake

Ilmoituslomakkeen käyttäminen on suositeltavin tapa ilmoituksen lähettämiselle. Ilmoituslomake toimii Turvalomake-palvelun kautta. Ilmoituksen lähettäminen verkossa on turvallista, sillä lomake täytetään ja lähetetään suojatusti oikeuskanslerinvirastoon.

Ilmoitukseen voidaan lisätä liitteitä.

Ilmoituslomake

Ilmoituksen lähettäminen sähköpostitse tai postitse

Ilmoituksen voi lähettää sähköpostitse osoitteeseen [email protected] tai postitse osoitteeseen Valtioneuvoston oikeuskansleri, PL 20, 00023 Valtioneuvosto. 

Sähköpostijärjestelmä ei pysty vastaanottamaan liian suuria liitetiedostoja. Yhden sähköpostin liitteiden yhteenlaskettu maksimikoko on 10 Mt. 

Tavallisella sähköpostilla ei pidä lähettää salassa pidettäviä tai muuten arkaluontoisia tietoja sisältäviä ilmoituksia. Ilmoitus suositellaan tekemään sähköisellä ilmoituslomakkeella.

Vaihtoehtoisesti suojatun sähköpostin lähettämiseen voi käyttää valtioneuvoston turvapostia.

Lain mukaan salassa pidettäviä tai arkaluontoisia tietoja sisältävän viestin lähettäminen on lähettäjän vastuulla (laki sähköisestä asioinnista viranomaistoiminnassa 8 §, 13/2003).

Suullisen ilmoituksen tekeminen puhelimitse tai henkilökohtaisessa tapaamisessa

Suullisen ilmoituksen voi tehdä puhelimitse. Ilmoitus tehdään numeroon 02951 62600. Numerossa otetaan ilmoituksia vastaan tiistaisin klo 14-15 ja torstaisin klo 10-11.

Erikseen pyydettäessä on mahdollista järjestää henkilökohtainen tapaaminen ilmoituksen tekemiseksi. Tapaaminen järjestetään oikeuskanslerinviraston toimipisteessä (Valtioneuvoston linna, Snellmaninkatu 1 A, Helsinki). Tapaamisesta laaditaan pöytäkirja, joka ilmoittajalla on mahdollisuus tarkastaa ja hyväksyä. Henkilökohtaisen tapaamisen voi sopia sähköpostitse [email protected] tai soittamalla 02951 62600.

Henkilötietojen käsittely

Lue henkilötietojen käsittelystä oikeuskanslerinvirastossa.

Viittomakielinen käännös

Sivun sisältö viittomakielellä YouTubessa.

YouTube käyttää evästeitä, jotka latautuvat linkkiä klikkaamalla. Lue lisää YouTuben evästeistä Googlen tietosuojaselosteesta.