Tietoa oikeuskanslerin toiminnasta

Viittomakielisiä videoita päivitetään.

Oikeuskanslerin tehtävät

Kantelu

Mitä kantelusta seuraa?

Kantelun tekeminen oikeuskanslerille tiivistetysti