Toiminta ja talous

Oikeuskansleri antaa vuosittain eduskunnalle ja valtioneuvostolle kertomuksen virkatoimistaan ja lain noudattamista koskevista havainnoistaan. Kertomus on tärkein oikeuskanslerin ja oikeuskanslerinviraston toimintaa kuvaava asiakirja.

Lue lisää kertomuksesta.

Oikeuskanslerinviraston toimintaa kehitetään ja kohdennetaan siten, että laillisuusvalvonnan tavoitteet toteutuvat vaikuttavalla ja tehokkaalla tavalla. Virasto laatii vuosittain neljä vuotta kattavan toiminta- ja taloussuunnitelman sekä seuraavan vuoden tulossuunnitelman valtionhallinnon yhteisen suunnittelujärjestelmän mukaisesti. Virasto asettaa vuosittain toiminnalleen määrälliset tulostavoitteet, joita seurataan ja arvioidaan toimintavuoden aikana ja sen päättyessä.

Lue oikeuskanslerinviraston toiminta- ja taloussuunnitelma vuosille 2024-2027 ja tulossuunnitelma 2023 (pdf)

Oikeuskanslerinvirasto kuuluu valtioneuvoston kanslian kirjanpitoyksikköön. Oikeuskanslerinviraston tilinpäätöslaskelmat ja toimintaa koskeva kertomusosuus sisältyvät valtioneuvoston kanslian tilinpäätökseen.

Lue lisää valtioneuvoston kanslian tilinpäätöksistä.