Verksamhet och ekonomi

Justitiekanslern överlämnar årligen en berättelse till riksdagen och statsrådet om sina ämbetsåtgärder och iakttagelser om hur lagstiftningen följs. Berättelsen är det viktigaste dokumentet som beskriver justitiekanslerns och justitiekanslersämbetets verksamhet.

Läs mer om berättelsen.

Justitiekanslersämbetets verksamhet utvecklas och fokuseras så att laglighetskontrollens mål uppfylls på ett verkningsfullt och effektivt sätt. Justitiekanslersämbetet gör varje år upp en verksamhets- och ekonomiplan som omfattar fyra år samt en resultatplan för följande år i enlighet med statsförvaltningens gemensamma planeringssystem. Ämbetsverket ställer årligen upp kvantitativa resultatmål för sin verksamhet som följs upp och utvärderas under verksamhetsåret och vid verksamhetsårets slut.

Läs justitiekanslerns verksamhets- och ekonomiplan för 2025–2028 och resultatplan för 2024 (pdf, på finska)

Justitiekanslersämbetet hör till bokföringsenheten vid statsrådets kansli. Justitiekanslersämbetets bokslutskalkyler och den del av berättelsen som gäller verksamheten ingår i bokslutet för statsrådets kansli.

Läs mer om bokslutet för statsrådets kansli (på finska).