Granskning av föredragnings­listor

De handlingar som ska föredras vid statsrådets allmänna sammanträde och för republikens president granskas varje vecka. De ärenden som man fattar beslut om vid föredragningarna är exempelvis regeringens lagförslag, stadfästandet av lagar, statsrådets förordningar, tjänstetillsättningar, statsrådets skrivelser till riksdagen i EU-ärenden och internationella avtal.

Vid granskningen av handlingarna beaktas de juridiska frågor som gäller behörigheten, förfarandet och förutsättningarna för beslutsfattandet. Ministeriernas föredragande korrigerar de vid granskningen upptäckta oklarheterna, felen och bristerna på föredragningslistorna.

Ärenden som behandlats vid statsrådets allmänna sammanträde och vid föredragningen för republikens president 2020-2023