Årsberättelser och statistik

Justitiekanslerns årsberättelser

Enligt grundlagen ska justitiekanslern årligen lämna en berättelse till riksdagen och statsrådet om sina ämbetsåtgärder och sina iakttagelser om hur lagstiftningen följs. I riksdagen behandlas berättelsen av grundlagsutskottet. Utskottet avger sitt betänkande om berättelsen, och riksdagen behandlar det i plenum.

Årsberättelsen 2020

Justitiekanslern har överlämnat sin berättelse om förra årets verksamhet till riksdagen och statsrådet. I berättelsen presenteras justitiekanslerns centrala verksamhetsområden och iakttagelser inom dessa samt de ärenden som föranlett åtgärder. Berättelsen börjar med anföranden av justitiekansler Tuomas Pöysti och biträdande justitiekansler Mikko Puumalainen. 

Läs berättelsen för år 2020 (pdf)

Berättelser från tidigare år

Du kan söka äldre berättelser på riksdagens webbplats.

Statistik

Nedan presenteras nyckeltal som beskriver justitiekanslerns och justitiekanslersämbetets verksamhet.