Visselblåsarskydd

Syftet med skyddet för rapporterande personer är att skydda personer som rapporterar om vissa överträdelser. En rapporterande person är någon som i ett arbetsrelaterat sammanhang upptäcker överträdelser av EU-rätten eller den nationella lagstiftningen och rapporterar detta via rapporteringskanalen. Det är viktigt att rapportera oegentligheter i syfte att förebygga hot mot allmänintresset och allvarliga skadeverkningar.