Klagomålsblankett

Att fylla i klagomålsblanketten är ett sätt att anföra klagomål hos justitiekanslern. Läs mer om andra sätt på sidan Hur görs ett klagomål?

Klagomålsblanketten fungerar via tjänsten Turvalomake. Det är tryggt att sända klagomålet och bilagorna via nätet, eftersom blanketten fylls i och sänds krypterad till justitiekanslersämbetet.

Blankett