Justitiekansler Tuomas Pöysti

Tuomas Pöysti har varit justitiekansler sedan 2018. 

Pöysti är till sin utbildning juris doktor (1999) och filosofie doktor h.c. (2019) vid Lapplands universitet. Pöysti är också docent i förvaltningsrätt vid Helsingfors universitet (2001) och har professorskompetens i rättsinformatik (2008) samt förvaltnings- och informationsrätt (2011) vid Lapplands universitet.

Innan Pöysti blev justitiekansler arbetade han som förvaltningspolitisk understatssekreterare vid finansministeriet (2017) och därförinnan som understatssekreterare vid social- och hälsovårdsministeriet (2015–2017). Pöysti var generaldirektör för Statens revisionsverk 2007–2015. Tidigare har Pöysti arbetat som statsrådets controller, med olika lagberednings- och utvecklingsuppgifter i olika tjänster vid finansministeriet samt som forskare vid Helsingfors och Lapplands universitet.

Pöysti har innehaft flera ordförandeskap och medlemskap. Pöysti har bland annat varit ordförande och medlem i övervakningskommittén för Europeiska byrån för bedrägeribekämpning (OLAF) vid Europeiska kommissionen (2013–2016). Pöysti har även varit ordförande för till exempel tjänstemannastyrningsgruppen och projektstyrningsgruppen för landskaps- och vårdreformen (2015–2017) samt ordförande för beredningsgruppen för statens centralförvaltningsreform (2016–2017).

Den leende justitiekanslern Tuomas Pöysti klädd i kostym i statsrådets borg.