Biträdande justitiekanslerns ställföreträdare Petri Martikainen

Petri Martikainen har varit ställföreträdare för biträdande justitiekanslern sedan 2019. 

Martikainen är till sin utbildning juris licentiat (Lapplands universitet, 1999) och han är vicehäradshövding (1998). 

Martikainen har varit avdelningschef för avdelningen för rättsövervakning vid justitiekanslersämbetet sedan 2007. Han har tidigare arbetat vid justitiekanslersämbetet som biträdande justitiekanslerns ställföreträdare (2017), kanslichef (2017 och 2019), referendarieråd (2005–2007) och äldre justitiekanslerssekreterare (2005). Innan han kom till justitiekanslersämbetet har Martikainen varit bland annat överlärare vid Polisyrkeshögskolan (2000–2005) och åklagare vid flera olika åklagarämbeten.

Biträdande justitiekanslerns ställföreträdare Petri Martikainen klädd i kostym stiger uppför innertrapporna i statsrådets borg.