Apulais­oikeuskanslerin sijainen Petri Martikainen

Petri Martikainen on toiminut apulaisoikeuskanslerin sijaisena vuodesta 2019.

Martikainen on koulutukseltaan oikeustieteen lisensiaatti (Lapin yliopisto, 1999), ja hän on varatuomari (1998).

Martikainen on toiminut oikeuskanslerinviraston oikeusvalvontaosaston osastopäällikkönä vuodesta 2007. Aiemmin hän on työskennellyt oikeuskanslerinvirastossa apulaisoikeuskanslerin sijaisena (2017), kansliapäällikkönä (2017 ja 2019), esittelijäneuvoksena (2005-2007) ja vanhempana oikeuskanslerinsihteerinä (2005). Ennen oikeuskanslerinvirastoa Martikainen on työskennellyt muun muassa yliopettajana Poliisiammattikorkeakoulussa (2000-2005) ja syyttäjänä useissa eri syyttäjäyksiköissä.

 Apulaisoikeuskanslerin sijainen Petri Martikainen