Oikeuskansleri Tuomas Pöysti isännöi kaksipäiväistä Baltian maiden ja Pohjoismaiden oikeusasiamiesten ja oikeuskanslereiden kokousta 10.-11.6.2024. Kokous järjestetään vuosittain kokouspaikan vaihdellessa. Tällä kertaa kokouksen pääteemana oli median ja laillisuusvalvonnan yhteistyö oikeusasiamiesinstituutioiden näkökulmasta. Keskusteluissa käsiteltiin mm. mediaa laillisuusvalvonnan tietolähteenä ja mediayhteistyötä valvonnan tehokkaassa kohdentamisessa.    

Kokouksessa jaettiin kokemuksia yhteiseksi hyödyksi ja pohdittiin laillisuusvalvonnan ajankohtaisia kysymyksiä. Keskustelun aiheina oli pääteeman lisäksi mm. hybridioperaatiot  turvapaikkamenettelyissä ja laillisuusvalvojien rooli tilanteen hallinnassa. Kokouksessa käytiin keskustelua myös oikeusasiamiesinstituution ja parlamentin suhteesta ja yhteistyöstä sekä julkiseen keskusteluun osallistuvien henkilöiden suojelemisesta perusteettomilta kanteilta (ns. SLAPP-kanteet).