Toimitusministeristö

Toimitusministeristö on hallitus, joka on pyytänyt eroa tehtävistään. Toimitusministeristö hoitaa hallituksen tehtäviä uuden hallituksen nimittämiseen asti. 

Toimitusministeristö toimii hallituksena tavallisimmin eduskuntavaalien jälkeen hallitusneuvottelujen ajan. Hallitus pyytää vaalien jälkeen eroa tehtävästään, koska hallitus on muodostettu edellisen eduskunnan myötävaikutuksella ja edellinen eduskunta on valinnut pääministerin. Perustuslain mukaan eduskuntaryhmät neuvottelevat hallitusohjelmasta ja hallituksen kokoonpanosta. Neuvotteluiden tuloksen perusteella eduskunta valitsee pääministerin ja käsittelee tiedonannon uuden hallituksen ohjelmasta. Eduskuntavaalien jälkeen hallituksen asema vastaa toimitusministeristöä jo ennen eronpyyntöäkin. Toimitusministeristö toimii hallituksena myös silloin, kun hallitus on pyytänyt eroa eduskunnan epäluottamuslauseen vuoksi tai siksi, että se ei itse tahdo jatkaa tehtävissään.

Toimitusministeristön asemasta ei ole nimenomaisia säännöksiä. Toimitusministeristöllä on muodollisesti sama toimivalta kuin hallituksella ennen eduskuntavaaleja tai eronpyyntöä. Toimitusministeristön toimivaltaa rajoittaa kuitenkin se, että toimitusministeristön asema ei perustu perustuslain edellyttämällä tavalla eduskunnan luottamukseen. Toimitusministeristön toimivaltaa arvioidaan perustuslaissa säädetyn valtiollisten tehtävien jaon ja parlamentarismin periaatteiden perusteella. Toimitusministeristön katsotaan voivan hoitaa välttämättömät juoksevat rutiiniasiat ja sellaiset kiireelliset asiat, joiden ratkaisua ei voida siirtää uudelle hallitukselle. Toimitusministeristö ei voi enää toteuttaa hallitusohjelmaa, ja sen tulee pidättäytyä uusista tai laajakantoisista poliittisista aloitteista, jotka vaikuttaisivat uuden hallituksen toimintamahdollisuuksiin. 

Oikeuskansleri valvoo toimitusministeristön päätöksenteon oikeudellisten rajojen noudattamista. Oikeuskansleri ottaa kantaa toimitusministeristön toimivaltaan, kun hän tarkastaa etukäteen valtioneuvoston yleisistunnossa esiteltävät asiakirjat. 

Toimitusministeristön toimikaudella ministerin toimivalta päättää ministeriössä ratkaistavia asioita on rajoitettu samojen periaatteiden mukaan kuin toimitusministeristön toimivalta. Oikeuskansleri ei ota etukäteen kantaa ministeriöissä tehtäviin yksittäisiin päätöksiin, ellei kyse ole hyvin merkittävästä päätöksestä.

Lue toimitusministeristön toimivallan perusteista tarkemmin: valtioneuvoston oikeuskanslerin kertomus vuodelta 2019 (K 12/2020 vp (pdf) s. 18-29 ja 55-56) ja sen käsittely eduskunnan perustuslakivaliokunnassa (PeVM 11/2021 vp (pdf) kappaleet 3-7).

Toimitusministeristön toiminta eri tilanteissa