Saavutettavuus­seloste

Tämä on oikeuskansleri.fi-sivuston saavutettavuusseloste.

Oikeuskanslerinvirasto pyrkii varmistamaan sivuston saavutettavuuden lain digitaalisten palvelujen tarjoamisesta (306/2019) mukaisesti. Seloste on laadittu 14.2.2022 ja päivitetty 10.8.2023.

Olemme arvioineet sivuston saavutettavuutta itse. Lisäksi saavutettavuutta on arvioinut sivuston palveluntarjoaja.

Sivusto on julkaistu 7.4.2022.

Saavutettavuuden tila

Sivusto täyttää osittain A- ja AA-tason saavutettavuusvaatimukset (WCAG 2.1 eli Verkkosisällön saavutettavuusohjeet). Tässä selosteessa kuvaillaan sivuston keskeiset saavutettavuuspuutteet.

Sivuston ei-saavutettava sisältö (WCAG-kriteerien mukaan)

Linkkitekstit

Puheenvuorojen linkkiteksteissä voi olla puutteita. Kaikki linkkitekstit eivät kuvaile riittävästi linkin kohdetta. Lisäksi kaikista linkkiteksteistä ei käy ilmi, viekö linkki vieraskieliseen aineistoon.

Saavutettavuusvaatimus, joka ei täyty

  • 2.4.4. Linkin tarkoitus (kontekstissa)

Pdf-tiedostojen saavutettavuuspuutteet

Sivustolla on 23.9.2018 jälkeen julkaistuja pdf-tiedostoja, joissa on saavutettavuuspuutteita. Alle on kuvattu pdf-tiedostojen keskeisiä saavutettavuuspuutteita:

  • Otsikkotyylien käytössä on puutteita. Kaikkia otsikoita ei ole merkitty otsikoiksi otsikkotyyleillä. Otsikkotyylejä on myös voitu käyttää väärässä järjestyksessä tai vain visuaalisen ulkomuodon takia. (1.3.1. Informaatio ja suhteet)
  • Linkkitekstit voivat olla puutteellisia. Linkkiteksteistä ei välttämättä käy ilmi, millaiseen aineistoon linkki vie. Tiedostoissa voi myös olla linkkejä, jotka eivät toimi. (2.4.4. Linkin tarkoitus kontekstissa)
  • Kaikissa tiedostoissa ei välttämättä ole ohjelmallista rakennetta, jolloin ruudunlukijaa käyttävä käyttäjä ei saa tietoa tiedoston rakenteesta ja lukujärjestyksestä. (1.3.1. Informaatio ja suhteet)
  • Tiedostojen lukujärjestystä ei ole varmistettu. (1.3.2 Merkitykseen vaikuttava järjestys)
  • Ruudunlukijaa käyttävä käyttäjä ei välttämättä pääse käsiksi tiedoston ylä- ja alatunnisteisiin tai ne voivat tietyissä tapauksissa sotkea tiedoston lukujärjestyksen. (1.3.1 Informaatio ja suhteet, 1.3.2. Merkitykseen vaikuttava järjestys)
  • Tiedostojen metatiedoissa on puutteita. Esimerkiksi tiedostojen ominaisuuksiin ei välttämättä ole määritelty otsikkoa. (2.4.2 Sivuotsikot)
  • Tiedostoissa voi olla taulukoita, joille ei ole määritelty otsikkoriviä. Lisäksi tiedostoissa voi olla kaavioita, joille ei ole määritelty teksti- tai taulukkovastineita. Kaavioiden värit eivät välttämättä täytä kontrastivaatimuksia. (1.3.1 Informaatio ja suhteet, 1.1.1 Ei-tekstuaalinen sisältö, 1.4.1 Värien käyttö, 1.4.11 Ei-tekstimuotoisen sisällön kontrasti)
  • Sivustolla on skannattuja pdf-tiedostoja, joita ei pysty ruudunlukijalla lukemaan. (1.3.1 Informaatio ja suhteet)

Voimme toimittaa tarvitsemasi tiedoston saavutettavassa muodossa. Ota yhteyttä kirjaamoon sähköpostitse osoitteeseen [email protected].

Muut huomiot

Kaavioiden sisältöä ei pysty lukemaan ruudunlukijalla. Tästä syystä kaavioille on laadittu taulukko- tai tekstimuotoiset vastineet, jotka voidaan lukea ruudunlukijalla.

Sisältö, joka ei kuulu lainsäädännön piiriin

Verkkosivustolla on pdf-tiedostoja, jotka on julkaistu ensi kerran ennen 23.9.2018 oikeuskanslerin vanhoilla verkkosivuilla. 

Huomasitko saavutettavuuspuutteen verkkosivustossamme?

Teemme parhaamme saavutettavuuspuutteiden korjaamiseksi. Jos huomasit sivuillamme saavutettavuuspuutteen, voit laittaa meille palautetta sähköpostilla osoitteeseen [email protected].

Anna sähköpostillesi otsikko: Palaute oikeuskansleri.fi-sivustosta. Jos palautteesi koskee jonkun tietyn sivun sisältöä, lisää palauteviestiin linkki kyseiselle sivulle. Voit myös kuvailla vapaamuotoisesti, mistä sivusta ja sisällöstä on kyse. 

Vastauksessa voi mennä enintään 14 päivää.

Saavutettavuuden valvonta

Digitaalisten palvelujen tarjoamisesta annetun lain 12 §:n mukaan valvontaviranomaisella ei ole oikeutta valvoa ja tarkastaa eduskunnan oikeusasiamiehen ja valtioneuvoston oikeuskanslerin digitaalisia palveluita eikä antaa niitä koskevia määräyksiä saavutettavuusvaatimusten täyttämiseksi.

Muut saavutettavuusselosteet