Ilmoituslomakkeen saavutettavuus­seloste

Tämä on oikeuskanslerinviraston keskitetyn ulkoisen ilmoituskanavan saavutettavuusseloste (ilmoituslomake). Oikeuskanslerinvirasto pyrkii varmistamaan lomakkeen saavutettavuuden lain digitaalisten palvelujen tarjoamisesta (306/2019) mukaisesti. Seloste on laadittu 19.12.2022.

Ulkopuolinen konsulttiyritys on arvioinut lomake-elementtien saavutettavuutta kantelulomakkeen julkaisun yhteydessä. Molemmat lomakkeet toimivat Turvalomake-palvelun kautta.

Ilmoituslomake on julkaistu 1.1.2023.

Saavutettavuuden tila

Ilmoituslomake täyttää osittain A- ja AA-tason saavutettavuusvaatimukset (WCAG 2.1 eli Verkkosisällön saavutettavuusohjeet). Tässä selosteessa kuvaillaan lomakkeen keskeiset saavutettavuuspuutteet.

Saavutettavuuspuutteet (WCAG-kriteerien mukaan)

Liitteiden lisäyspainikkeet

Lomakkeella on kaksi liitteiden lisäyspainiketta. Ensimmäinen niistä on niin sanotusti ensisijainen liitteiden lisäyspainike. Toinen, eli +-painike, puolestaan on tarkoitettu helpottamaan liitteiden lisäystä.

Lomakkeen niin sanotusti ensisijaisen tiedostojen lisäämispainikkeen kieli riippuu käyttäjän selaimen kieliasetuksista. Näin ollen painikkeen kieli ei välttämättä ole looginen lomakkeessa käytetyn kielen kanssa.

+-painike liitteiden lisäykseen: 

  • Liitteiden lisäyspainike (+) on piilossa ruudunlukuohjelmilta. Painike toimii hiirellä ja näppäimistöllä, mutta ruudunlukuohjelma ei osaa kertoa käyttäjälle, että lomakkeella on painike.
  • Liitteiden lisäyksessä ohjeistetaan painamaan +-painiketta. Ohje perustuu väriin ja näönvaraisesti erotettavaan ikoniin.

Saavutettavuusvaatimukset, jotka eivät täyty

  • 1.3.1 Informaatio ja suhteet
  • 1.3.3 Aistinvaraiset ominaispiirteet 
  • 3.1.2 Osien kieli
  • 4.1.2 Nimi, rooli ja arvo

Huomasitko saavutettavuuspuutteen ilmoituslomakkeessamme?

Teemme parhaamme saavutettavuuspuutteiden korjaamiseksi. Jos huomasit ilmoituslomakkeessamme saavutettavuuspuutteen, voit laittaa meille palautetta sähköpostilla osoitteeseen [email protected].

Anna sähköpostillesi otsikko: Palaute ilmoituslomakkeesta.

Vastauksessa voi mennä enintään 14 päivää.

Saavutettavuuden valvonta

Digitaalisten palvelujen tarjoamisesta annetun lain 12 §:n mukaan valvontaviranomaisella ei ole oikeutta valvoa ja tarkastaa eduskunnan oikeusasiamiehen ja valtioneuvoston oikeuskanslerin digitaalisia palveluita eikä antaa niitä koskevia määräyksiä saavutettavuusvaatimusten täyttämiseksi.