Tillgänglighets­utlåtande för rapporteringsblanketten

Detta är ett tillgänglighetsutlåtande för justitiekanslersämbetets centraliserade externa rapporteringskanal (rapporteringsblankett). Justitiekanslersämbetet strävar efter att säkerställa att blanketten är tillgänglig i enlighet med lagen om tillhandahållande av digitala tjänster (306/2019). Utlåtandet har upprättats den 19 december 2022.

Ett externt konsultföretag har bedömt blankettelementens tillgänglighet i samband med att klagomålsblanketten publicerades. Båda blanketterna fungerar via tjänsten Turvalomake.

Rapporteringsblanketten publicerades den 1 januari 2023.

Tillgänglighetsstatus

Rapporteringsblanketten uppfyller delvis tillgänglighetskraven på nivå A och AA (WCAG 2.1, alltså anvisningarna om webbtillgänglighet). Det här utlåtandet innehåller en beskrivning av blankettens viktigaste brister i fråga om tillgängligheten.

Tillgänglighetsbrister (enligt WCAG-kriterierna)

Knapparna för att lägga till bilagor

Blanketten har två knappar för att lägga till bilagor. Den första av dessa är den så kallade primära knappen för att lägga till bilagor. Den andra, dvs. + -knappen, är i sin tur avsedd att underlätta tillägget av bilagor. 

Språket för den så kallade primära knappen beror på vilka språkinställningar användarens webbläsare har. Språket i knappen är således inte nödvändigtvis detsamma som det språk som används på blanketten.

+ -knappen för att lägga till bilagor:

  • Knappen (+) för att lägga till bilagor är dold i skärmläsarprogram. Knappen fungerar med musen och tangentbordet, men skärmläsarprogrammet kan inte berätta för användaren att det finns en knapp på blanketten.
  • Då man lägger till bilagor instrueras man att trycka på + -knappen. Anvisningen baserar sig på färgen och en ikon som är visuellt urskiljbar.

Tillgänglighetskrav som inte uppfylls

  • 1.3.1. Information och relationer
  • 1.3.3 Sensoriska kännetecken
  • 3.1.2 Språk för del av sida
  • 4.1.2 Namn, roll, värde

Har du upptäckt brister i tillgängligheten på vår rapporteringsblankett?

Vi gör vårt bästa för att avhjälpa bristerna i tillgängligheten. Om du upptäcker brister i tillgängligheten på vår rapporteringsblankett kan du skicka respons till oss per e-post på adressen [email protected].

Ange rubriken till din e-post: Respons på rapporteringsblanketten.

Du får svar inom 14 dagar.

Tillsyn över tillgängligheten

Enligt 12 § i lagen om tillhandahållande av digitala tjänster har tillsynsmyndigheten inte rätt att övervaka och kontrollera de digitala tjänster som riksdagens justitieombudsman och justitiekanslern i statsrådet tillhandahåller och inte heller att med tanke på uppfyllandet av tillgänglighetskraven meddela ålägganden som gäller dessa tjänster.