Respons om webbplatsen och tillgängligheten

Du kan ge respons om webbplatsen (webbplatsens struktur och innehåll) och dess tillgänglighet genom att skicka e-post till adressen [email protected].

Ge din e-post rubriken: respons gällande webbplatsen justitiekanslern.fi. Om din respons gäller innehållet på en viss sida, lägg till en länk till sidan i fråga i responsmeddelandet. Du kan också fritt beskriva vilken sida och vilket innehåll det handlar om. Om din respons gäller tillgänglighet, bekanta dig med tillgänglighetsutlåtandet innan du skickar respons.

Skriv inte sekretessbelagda eller känsliga uppgifter i responsen. Enligt lagen ansvarar avsändaren för att sända meddelanden som innehåller sekretessbelagda eller känsliga uppgifter (8 § i lagen om elektronisk kommunikation i myndigheternas verksamhet, 13/2003).

Observera att meddelanden som skickats till adressen [email protected] behandlas inte som klagomålsskrifter. Klagomål skickas via klagomålsblanketten eller till registratorskontorets e-postadress.