Hur framskrider ett klagomåls­ärende?

Hur ett klagomålsärende framskrider från klagomål till avgörande.