Kontaktuppgifter

Postadress

PB 20, 00023 Statsrådet

Besöksadress

Snellmansgatan 1 A, Helsingfors

Man kan inte lämna in klagomål på besöksadressen. Klagomål kan lämnas in personligen vid statsrådets distributionscentral på adressen Riddaregatan 2 B, 00170 Helsingfors. 

Telefon

0295 16001 (Statsrådets växel)

Fax

09 1602 3975

E-postadresser

[email protected]

Justitiekanslers­ämbetets ledning

  • Justitiekansler Tuomas Pöysti
  • Biträdande justitiekansler Mikko Puumalainen
  • Kanslichef Tuula Majuri

Avdelningschefer

  • Avdelningen för statsrådsärenden: Maija Salo
  • Avdelningen för rättsövervakning: Petri Martikainen
  • Administrativa enheten: Tuula Majuri

Registratorskontor

Registratorskontorets kundtjänst tfn 0295 162902

E-postadress: [email protected]

Klagoskrifter sänds till registratorskontoret via klagomålsblanketten eller per e-post. Du kan också använda statsrådets skyddade e-post. Läs mer om skyddad e-post (turvaviesti.gov.fi).

Information

E-postadress: [email protected]

Meddelanden som skickas till adressen [email protected] behandlas inte som klagoskrifter utan som respons på kommunikationen.

E-fakturaadress

Justitiekanslersämbetet behandlar och arkiverar sina inköpsfakturor endast som e-fakturor.

Justitiekanslersämbetets e-fakturaadress

  • EDI-kod: 003702459755002
  • Justitiekanslersämbetets FO-nummer: 0245975-5
  • E-fakturaoperatör: OpusCapita Solutions Oy
  • Förmedlarkod: E204503