Verksamhet

Justitiekanslern övervakar att statsrådet och republikens president samt domstolarna och de övriga myndigheterna iakttar lagen i sin verksamhet. Justitiekanslerns uppgifter omfattar även övervakning av advokater, offentliga rättsbiträden och rättegångsbiträden med tillstånd.