Om ämbetsverket

Justitiekanslersämbetet har till uppgift att bistå justitiekanslern och biträdande justitiekanslern i deras arbete. Justitiekanslersämbetet är ett självständigt ämbetsverk i anslutning till statsrådet.