Tietoa virastosta

Oikeuskanslerinviraston tehtävänä on tukea oikeuskansleria ja apulaisoikeuskansleria heidän toiminnassaan. Oikeuskanslerinvirasto on itsenäinen virasto, joka toimii valtioneuvoston yhteydessä.