Miten kantelu tehdään?

Kantelu tehdään kirjallisesti esimerkiksi täyttämällä kantelulomake, johon voidaan lisätä myös tarvittavat liitteet. Kantelulomake toimii Turvalomake-palvelun kautta. Kantelun ja sen liitteiden lähettäminen verkossa on turvallista, sillä lomake täytetään ja lähetetään suojatusti oikeuskanslerinvirastoon.

Kantelulomakkeen käytön sijasta kantelu on mahdollista lähettää myös postitse osoitteeseen Valtioneuvoston oikeuskansleri, PL 20, 00023 Valtioneuvosto tai sähköpostitse osoitteeseen [email protected]. Sähköpostijärjestelmä ei pysty vastaanottamaan liian suuria liitetiedostoja. Yhden sähköpostin liitteiden yhteenlaskettu maksimikoko on 10 Mt. 

Tavallisella sähköpostilla ei pidä lähettää salassa pidettäviä tai muuten arkaluontoisia tietoja sisältäviä kanteluita. Jos kantelu sisältää tällaisia tietoja, suosittelemme käyttämään kantelun tekemiseen kantelulomaketta. Vaihtoehtoisesti voi käyttää valtioneuvoston turvapostia suojatun sähköpostin lähettämiseen. Linkit kantelulomakkeeseen ja turvapostiin löytyvät sivun lopusta.

Lain mukaan salassa pidettäviä tai arkaluontoisia tietoja sisältävän viestin lähettäminen on lähettäjän vastuulla (laki sähköisestä asioinnista viranomaistoiminnassa 8 §, 13/2003).

Kantelun voi myös henkilökohtaisesti jättää valtioneuvoston jakelukeskukseen osoitteessa Ritarikatu 2 B, 00170 Helsinki. Jakelukeskus on avoinna maanantaista perjantaihin klo 8.00 – 16.15. Jakelukeskukseen voi ainoastaan jättää valmiin kantelun tai sähköisesti lähetetyn kantelun liitteet. Jakelukeskuksessa ei ole mahdollista täyttää kantelulomaketta eikä saada neuvontaa kantelun tekemiseksi tai tietoja sen käsittelystä.

Oikeuskanslerinviraston kirjaamo vastaanottaa kantelun ja lähettää kantelijalle tiedon sähköisesti lähetetyn kantelun vastaanottamisesta.

Kanteluasiat ovat julkisia, elleivät ne sisällä lain mukaan salassa pidettäviä tietoja. Osa kanteluratkaisuista julkaistaan oikeuskanslerin verkkosivuilla. Ratkaisua muokataan julkaisua varten siten, ettei kantelijaa ja tarvittaessa kantelun kohdetta voida enää tunnistaa ratkaisusta. 

Kanteluasiassa annetusta ratkaisusta ei voi valittaa. Kantelun käsittely on maksutonta.

Mitä kantelun pitää sisältää?

Kantelun pitää olla riittävän yksilöity, jotta se voidaan tutkia oikeuskanslerinvirastossa. Kantelu vastaa kysymyksiin: kuka, mitä, milloin ja miksi.

Kantelussa tulee kertoa tarkemmat tiedot seuraavista asioista:

  • minkä viranomaisen, virkamiehen, julkisyhteisön tai muun julkista tehtävää hoitavan menettelystä kantelussa on kyse
  • mitä lainvastaiseksi epäiltyä menettelyä kantelu koskee
  • milloin menettely on tapahtunut
  • menettelyn kuvaus ja perustelu sille, miksi kantelija katsoo viranomaisen tai virkamiehen toimineen lainvastaisesti.

Edellä mainitut asiat tulee kirjoittaa kanteluun. Kantelulomakkeen kysymyksiä on hyvä käyttää mallina myös postitse tai sähköpostilla lähetettävän kantelukirjoituksen laatimiseen.

Kanteluun on hyvä liittää asiaa koskevat päätökset, vastaukset ja muut mahdolliset asiaan liittyvät keskeiset asiakirjat. Pelkkä liitteisiin viittaaminen ei kuitenkaan riitä yksilöimään kantelua. Esimerkiksi lehtiartikkelin lähettäminen ei ole kantelu. Tietoturvasyistä liitteitä ei voi lähettää muistitikulla.

Kantelussa on oltava kantelijan nimi ja muut yhteystiedot. Yhteystiedot tarvitaan kanteluvastauksen ja mahdollisten muiden asiakirjojen lähettämistä varten.

Kantelun voi tehdä toisen henkilön puolesta. Tällöin kantelun liitteeksi on hyvä liittää valtakirja.

Kantelun lähettäminen kantelulomakkeella ja turvapostilla