Hyppää sisältöön

Ratkaisut ja lausunnot

Oikeuskansleri ratkaisee kanteluista, omista aloitteistaan ja rangaistustuomioiden tarkastuksesta vireille tulleita asioita. Oikeuskansleri antaa lausuntoja säädösehdotuksista sekä presidentin, valtioneuvoston ja ministeriöiden päätöksiin liittyvistä oikeudellisista kysymyksistä. Oikeuskanslerin verkkosivustolla julkaistaan kaikki oikeuskanslerin antamat lausunnot sekä sellaiset ratkaisut, jotka ovat johtaneet oikeuskanslerin toimenpiteisiin. Lue oikeuskanslerin valvontatoimien seurauksista.

Ratkaisut julkaistaan siten, ettei kantelijaa ja tarvittaessa kantelun kohdetta voida enää tunnistaa ratkaisusta. Ratkaisuista poistetaan salassa pidettävät tiedot. 

Hae ratkaisuja ja lausuntoja

Haku aikaväliltä