Esittelylistojen tarkastus

Valtioneuvoston yleistunnon ja tasavallan presidentin esittelyjen asiakirjat tarkastetaan viikoittain. Esittelyissä päätettäviä asioita ovat esimerkiksi hallituksen lakiesitykset, lakien vahvistaminen, valtioneuvoston asetukset, virkanimitykset, valtioneuvoston kirjelmät eduskunnalle EU-asioissa ja kansainväliset sopimukset.

Asiakirjojen tarkastuksessa kiinnitetään huomiota toimivaltaa, menettelyä ja päätöksenteon edellytyksiä koskeviin oikeudellisiin kysymyksiin. Ministeriöiden esittelijät korjaavat tarkastuksessa havaitut epäselvyydet, virheet tai puutteet esittelylistoista.