Esittelylistojen tarkastus

Valtioneuvoston yleistunnon ja tasavallan presidentin esittelyjen asiakirjat tarkastetaan viikoittain. Esittelyissä päätettäviä asioita ovat esimerkiksi hallituksen lakiesitykset, lakien vahvistaminen, valtioneuvoston asetukset, virkanimitykset, valtioneuvoston kirjelmät eduskunnalle EU-asioissa ja kansainväliset sopimukset.

Asiakirjojen tarkastuksessa kiinnitetään huomiota toimivaltaa, menettelyä ja päätöksenteon edellytyksiä koskeviin oikeudellisiin kysymyksiin. Ministeriöiden esittelijät korjaavat tarkastuksessa havaitut epäselvyydet, virheet tai puutteet esittelylistoista.

Valtioneuvoston yleisistunnossa ja tasavallan presidentin esittelyssä käsitellyt asiat 2020-2023