Valtioneuvoston yleisistunnossa ja tasavallan presidentin esittelyssä käsitellyt asiat 2020-2022

2020

Valtioneuvoston yleisistunnossa käsitellyt asiat: 1686

Tasavallan presidentin esittelyssä käsitellyt asiat: 402

2021

Valtioneuvoston yleisistunnossa käsitellyt asiat: 1715

Tasavallan presidentin esittelyssä käsitellyt asiat: 415

2022

Valtioneuvoston yleisistunnossa käsitellyt asiat: 1812

Tasavallan presidentin esittelyssä käsitellyt asiat: 434