Valtioneuvoston yleisistunnossa ja tasavallan presidentin esittelyssä käsitellyt asiat 2020-2023

2020

Valtioneuvoston yleisistunnossa käsitellyt asiat: 1686

Tasavallan presidentin esittelyssä käsitellyt asiat: 402

2021

Valtioneuvoston yleisistunnossa käsitellyt asiat: 1715

Tasavallan presidentin esittelyssä käsitellyt asiat: 415

2022

Valtioneuvoston yleisistunnossa käsitellyt asiat: 1812

Tasavallan presidentin esittelyssä käsitellyt asiat: 434

2023

Valtioneuvoston yleisistunnossa käsitellyt asiat: 1513

Tasavallan presidentin esittelyssä käsitellyt asiat: 418