Ärenden som behandlats vid statsrådets allmänna sammanträde och vid föredragningen för republikens president 2020-2023

2020

Ärenden som behandlats vid statsrådets allmänna sammanträde: 1686

Ärenden som behandlats vid föredragningen för republikens president: 402

2021

Ärenden som behandlats vid statsrådets allmänna sammanträde: 1715

Ärenden som behandlats vid föredragningen för republikens president: 415

2022

Ärenden som behandlats vid statsrådets allmänna sammanträde: 1812

Ärenden som behandlats vid föredragningen för republikens president: 434

2023

Ärenden som behandlats vid statsrådets allmänna sammanträde: 1513

Ärenden som behandlats vid föredragningen för republikens president: 418