Biträdande justitiekansler Mikko Puumalainen

Mikko Puumalainen har varit biträdande justitiekansler sedan 2007.

Puumalainen är till sin utbildning juris doktor (Åbo universitet, 2018) och han är även vicehäradshövding (1987). Han har även avlagt en Master of Laws-examen vid universitetet i London (LSE, 1993). 

Puumalainen arbetade  som domare på viss tid vid högsta domstolen (2016-2017). Puumalainen har också arbetat som minoritetsombudsman vid arbetsministeriet (2002–2007) samt som konsultativ tjänsteman vid statsrådets kanslis EU-sekretariat (2000–2001) och som specialsakkunnig vid statsrådets kanslis EU-enhet (1998–2000). Tidigare har Puumalainen arbetat bland annat som handelsråd vid utrikesministeriet, specialsakkunnig vid Finlands ständiga representation i Europeiska Unionen och lagstiftningsråd vid justitieministeriet. Puumalainen är medlem (2020-) samt vice ordförande (2021-) i den rådgivande kommittén för Europarådets ramkonvention om skydd för nationella minoriteter. 

Den leende biträdande justitiekanslern Mikko Puumalainen klädd i kostym i statsrådets borgs innertrappa.