Kantelu

Oikeuskanslerille voi tehdä kantelun, jos epäilee, että viranomainen, virkamies tai muu julkista tehtävää hoitava on toiminut lainvastaisesti tai jättänyt velvollisuutensa täyttämättä. Kantelun voi tehdä kuka tahansa.

Oikeuskansleri ja oikeusasiamies

Suomessa on kaksi ylintä, riippumatonta laillisuusvalvojaa: valtioneuvoston oikeuskansleri ja eduskunnan oikeusasiamies. Pääosin samanlaisista toimivaltuuksista huolimatta laillisuusvalvojien tehtävissä on eroja. Kantelu on syytä tehdä sille laillisuusvalvojalle, jonka tehtäviin asia kuuluu.

Lue oikeuskanslerin ja oikeusasiamiehen tehtävien eroista