Oikeuskanslerin­viraston VES- ja TES-asiakirjat

VES-/TES-asiakirjat ovat virasto- ja laitoskohtaisia sekä hallinnonalakohtaisia tarkentavia virka- ja työehtosopimusasiakirjoja.

Oikeuskanslerinviraston voimassa olevat tarkentavat virka- ja työehtosopimusasiakirjat liitteineen ovat alla olevissa linkeissä pdf-tiedostoina.

Asiakirjoja ei saa julkaista ilman oikeuskanslerinviraston lupaa.

Muut valtion virastojen ja laitosten VES-/TES-asiakirjat

tutkihallintoa.fi

Keskustason virka- ja työehtosopimukset

Valtiovarainministeriön sivut