Lainvalmistelun valvonta

Oikeuskansleri valvoo lainvalmistelua sen kaikissa vaiheissa. Oikeuskansleri ei kuitenkaan ei osallistu varsinaiseen lainvalmisteluun.

Lainvalmistelun aikana oikeuskansleri

  • antaa lausuntoja lakiluonnoksista ja tarkastaa niitä ennakolta ministeriön pyynnöstä tai omasta aloitteestaan
  • valvoo lausunnoissa ja tarkastuksissa annetun palautteen noudattamista
  • tarkastaa kaikki hallituksen lakiesitykset viimeistään silloin, kun ne esitellään valtioneuvoston yleisistunnossa
  • antaa asiantuntijalausuntoja eduskunnan valiokuntien pyynnöstä.