Oikeuskanslerin­viraston keskitetty ulkoinen ilmoituskanava

Oikeuskanslerinvirasto toimii ilmoittajansuojelun keskitettynä ulkoisena ilmoituskanavana.

Ilmoitus väärinkäytöksestä on mahdollista tehdä oikeuskanslerinviraston keskitettyyn ulkoiseen ilmoituskanavaan, jos

  • ilmoittajansuojelun kolme yleistä edellytystä täyttyvät. Lue edellytykset
  • ilmoittajalla ei ole mahdollisuutta tehdä ilmoitusta sisäiseen ilmoituskanavaan
  • ilmoittajalla on perusteltu syy uskoa, että sisäisen ilmoituksen perusteella toimenpiteisiin ei ole ryhdytty määräajassa tai sen perusteella rikkomiseen ei voida puuttua tehokkaasti tai
  • ilmoittajalla on perusteltu syy uskoa olevansa vaarassa joutua vastatoimien kohteeksi ilmoituksen johdosta.

Ilmoitus siirretään toimivaltaiselle viranomaiselle tai ministeriölle

Oikeuskanslerinvirasto siirtää ilmoituksen toimivaltaiselle viranomaiselle eikä itse tutki ilmoituksia. Toimivaltainen viranomainen on viranomainen, jonka tehtäväksi väärinkäytöksien valvonta ja niitä koskevien ilmoitusten käsittely lainsäädännön mukaan kuuluu. Jos toimivaltaista viranomaista ei ole, ilmoitus siirretään sille ministeriölle, jonka hallinnonalaa ilmoitus koskee. Siirto tehdään kiireellisesti, jos ilmoituksessa on kyse terveyttä tai turvallisuutta välittömästi ja vakavasti vaarantavasta rikkomisesta.

Oikeuskanslerinvirasto ei kuitenkaan siirrä selvästi ilmoittajansuojelun soveltamisalan ulkopuolelle jääviä kirjoituksia toimivaltaisille viranomaisille. Tällaisia kirjoituksia ei myöskään käsitellä oikeuskanslerinvirastossa kanteluina.

Toimivaltainen viranomainen tai ministeriö tutkii ilmoituksen

Toimivaltainen viranomainen tai ministeriö arvioi, sovelletaanko ilmoitukseen ja ilmoittajaan ilmoittajansuojelulakia. Toimivaltainen viranomainen tai ministeriö selvittää ilmoituksen paikkansapitävyyden ja ryhtyy tarvittaessa toimenpiteisiin rikkomiseen puuttumiseksi.

Toimivaltainen viranomainen tai ministeriö kertoo ilmoittajalle tehdyistä toimenpiteistä.