Valtioneuvoston ja tasavallan presidentin valvonta

Oikeuskansleri valvoo valtioneuvoston yleisistunnossa ja tasavallan presidentin esittelyssä tehtävien päätösten lainmukaisuutta.

Päätöksenteon valmisteluvaiheessa oikeuskansleri

  • antaa pyynnöstä tasavallan presidentille, valtioneuvostolle ja ministeriöille tietoja ja lausuntoja tasavallan presidentin esittelyn ja valtioneuvoston yleisistunnon päätöksiin liittyvistä oikeudellisista kysymyksistä
  • tarkastaa etukäteen valtioneuvostolle ja presidentille esiteltävät asiakirjat.

Oikeuskansleri on paikalla päätöksentekoa koskevissa tilaisuuksissa, joita ovat

  • valtioneuvoston yleisistunnot
  • tasavallan presidentin esittelyt
  • hallituksen iltakoulut ja neuvottelut.

Tarvittaessa oikeuskansleri huomauttaa päätöksenteon lainvastaisuudesta. Oikeuskanslerilla ei kuitenkaan ole oikeutta estää päätöksentekoa. Jos huomautus jätetään huomioimatta, oikeuskanslerin tulee merkityttää kannanottonsa valtioneuvoston pöytäkirjaan ja tarvittaessa ryhtyä muihin toimenpiteisiin.

Päätöksenteon jälkeen oikeuskansleri tarkastaa pöytäkirjat ja käsittelee päätöksiä koskevia kanteluita. Lisäksi oikeuskansleri voi omasta aloitteestaan tutkia jälkikäteen päätöstä, jossa on syytä epäillä virheellistä menettelyä. Oikeuskansleri tutkii myös valtioneuvoston ja presidentin virkatoimia koskevia kanteluita.

Oikeuskansleri voi ilmoittaa eduskunnan perustuslakivaliokunnalle, että perustuslakivaliokunnan tulisi tutkia ministerin virkatoimen lainmukaisuutta. Oikeuskansleri voi ilmoittaa eduskunnalle tasavallan presidentin syyllistyneen virkatoimessaan perustuslaissa tarkoitettuun rikokseen, jonka johdosta eduskunta voi päättää syytteen nostamisesta tasavallan presidenttiä vastaan.