Yhteystiedot

Postiosoite

PL 20, 00023 Valtioneuvosto

Käyntiosoite

Snellmaninkatu 1 A, Helsinki

Käyntiosoitteeseen ei voi tuoda kanteluita. Kantelun voi henkilökohtaisesti jättää valtioneuvoston jakelukeskukseen osoitteessa Ritarikatu 2 B, 00170 Helsinki.

Puhelin

0295 16001 (Valtioneuvoston vaihde)

Faksi

09 1602 3975

Sähköpostiosoitteet

[email protected]

Oikeuskanslerinviraston johto

  • Oikeuskansleri Tuomas Pöysti
  • Apulaisoikeuskansleri Mikko Puumalainen
  • Kansliapäällikkö Tuula Majuri

Osastopäälliköt

  • Valtioneuvostoasiain osasto: Maija Salo
  • Oikeusvalvontaosasto: Petri Martikainen
  • Hallintoyksikkö: Tuula Majuri

Kirjaamo

Kirjaamo vastaanottaa kantelut ja asiakirjat. Kirjaamo antaa tietoa kantelun käsittelystä ja vastaa asiakirjapyyntöihin.

Kantelukirjoitukset lähetetään kirjaamoon esimerkiksi verkkokantelulomakkeella tai sähköpostilla. Kirjaamon sähköpostiin lähetetään myös kantelujen lisäkirjoitukset. Lue lisää kantelun tekemisestä.

Myös viranomaiset toimittavat kirjaamon sähköpostiin selvityksiä ja muita asiakirjoja.

Sähköpostijärjestelmä ei pysty vastaanottamaan liian suuria liitetiedostoja. Yhden sähköpostin liitteiden yhteenlaskettu maksimikoko on 10 Mt. Kantelulomakkeen liitteiden yhteenlaskettu enimmäiskoko on 20 Mt.

Tavallisella sähköpostilla ei pidä lähettää salassa pidettäviä tai muuten arkaluontoisia tietoja. Jos kantelu sisältää tällaisia tietoja, suosittelemme käyttämään kantelun tekemiseen kantelulomaketta. Suojatun sähköpostin lähettämiseen voi myös käyttää valtioneuvoston turvapostia. Lue lisää turvapostin käyttämisestä (turvaviesti.gov.fi).

Lain mukaan salassa pidettäviä tai arkaluontoisia tietoja sisältävän viestin lähettäminen on lähettäjän vastuulla (laki sähköisestä asioinnista viranomaistoiminnassa 8 §, 13/2003).

Kirjaamo lähettää kuittauksen sähköisesti lähetetyn kantelun tai asiakirjan vastaanottamisesta.

Kantelun tai asiakirjan voi myös henkilökohtaisesti jättää valtioneuvoston jakelukeskukseen osoitteessa Ritarikatu 2 B, 00170 Helsinki. Jakelukeskus on avoinna maanantaista perjantaihin klo 8.00 – 16.15.

Ilmoittajansuojelu

Oikeuskanslerinvirasto toimii ilmoittajansuojelun keskitettynä ulkoisena ilmoituskanavana.

Miten ilmoitus tehdään?

Viestintä

Sähköpostiosoite: [email protected]

Puhelin: 0295 162 526

Kanteluja ja asiakirjapyyntöjä koskevissa kysymyksissä ota yhteyttä kirjaamoon. Viestinnän sähköpostiosoitteeseen lähetettyjä viestejä ei käsitellä kantelukirjoituksina, vaan viestintää koskevana palautteena.

Laskutusosoite

Oikeuskanslerinvirasto käsittelee ja arkistoi ostolaskunsa vain verkkolaskuina.

Oikeuskanslerinviraston verkkolaskuosoite:

  • OVT-tunnus: 003702459755002
  • Oikeuskanslerinviraston Y-tunnus: 0245975-5
  • Verkkolaskuoperaattori: OpusCapita Solutions Oy
  • Operaattorivälittäjätunnus: E204503