Kantelulomakkeen saavutettavuus­seloste

Tämä on oikeuskanslerinviraston kantelulomakkeen saavutettavuusseloste. Oikeuskanslerinvirasto pyrkii varmistamaan lomakkeen saavutettavuuden lain digitaalisten palvelujen tarjoamisesta (306/2019) mukaisesti. Seloste on laadittu 14.2.2022.

Kantelulomakkeen saavutettavuutta on arvioinut ulkopuolinen konsulttiyritys.

Kantelulomake on julkaistu 7.4.2022.

Saavutettavuuden tila

Kantelulomake täyttää osittain A- ja AA-tason saavutettavuusvaatimukset (WCAG 2.1 eli Verkkosisällön saavutettavuusohjeet). Tässä selosteessa kuvaillaan lomakkeen keskeiset saavutettavuuspuutteet.

Kantelulomakkeen saavutettavuuspuutteet (WCAG-kriteerien mukaan)

Liitteiden lisäyspainikkeet

Lomakkeella on kaksi liitteiden lisäyspainiketta. Ensimmäinen niistä on niin sanotusti ensisijainen liitteiden lisäyspainike. Toinen, eli +-painike, puolestaan on tarkoitettu helpottamaan liitteiden lisäystä.

Lomakkeen niin sanotusti ensisijaisen tiedostojen lisäämispainikkeen kieli riippuu käyttäjän selaimen kieliasetuksista. Näin ollen painikkeen kieli ei välttämättä ole looginen lomakkeessa käytetyn kielen kanssa.

+-painike liitteiden lisäykseen: 

  • Liitteiden lisäyspainike (+) on piilossa ruudunlukuohjelmilta. Painike toimii hiirellä ja näppäimistöllä, mutta ruudunlukuohjelma ei osaa kertoa käyttäjälle, että lomakkeella on painike.
  • Liitteiden lisäyksessä ohjeistetaan painamaan +-painiketta. Ohje perustuu väriin ja näönvaraisesti erotettavaan ikoniin.

Saavutettavuusvaatimukset, jotka eivät täyty

  • 1.3.1 Informaatio ja suhteet
  • 1.3.3 Aistinvaraiset ominaispiirteet 
  • 3.1.2 Osien kieli
  • 4.1.2 Nimi, rooli ja arvo

Ohjeiden lisääminen näytölle

Lomakkeella on elementti, jota klikkaamalla voidaan näyttää käyttäjälle lisäohjeita. Elementti on toteutettu valintapainikkeena, mikä voi hämmentää ruudunlukijakäyttäjää, sillä varsinaista valintaa ei tehdä.

Saavutettavuusvaatimus, joka ei täyty

  • 1.3.1 Informaatio ja suhteet
  • 2.4.6 Otsikot ja nimilaput
  • 4.1.2 Nimi, rooli ja arvo

Huomasitko saavutettavuuspuutteen kantelulomakkeessamme?

Teemme parhaamme saavutettavuuspuutteiden korjaamiseksi. Jos huomasit kantelulomakkeessamme saavutettavuuspuutteen, voit laittaa meille palautetta sähköpostilla osoitteeseen [email protected].

Anna sähköpostillesi otsikko: Palaute kantelulomakkeesta.

Vastauksessa voi mennä enintään 14 päivää.

Saavutettavuuden valvonta

Digitaalisten palvelujen tarjoamisesta annetun lain 12 §:n mukaan valvontaviranomaisella ei ole oikeutta valvoa ja tarkastaa eduskunnan oikeusasiamiehen ja valtioneuvoston oikeuskanslerin digitaalisia palveluita eikä antaa niitä koskevia määräyksiä saavutettavuusvaatimusten täyttämiseksi.