Tillgänglighets­utlåtande för klagomålsblanketten

Detta är ett tillgänglighetsutlåtande för justitiekanslersämbetets klagomålsblankett. Justitiekanslersämbetet strävar efter att säkerställa att blanketten är tillgänglig i enlighet med lagen om tillhandahållande av digitala tjänster (306/2019). Utlåtandet har upprättats den 14 februari 2022.

Klagomålsblankettens tillgänglighet har bedömts av ett externt konsultföretag.

Klagomålsblanketten publicerades den 7 april 2022.

Tillgänglighetsstatus

Klagomålsblanketten uppfyller delvis tillgänglighetskraven på nivå A och AA (WCAG 2.1, alltså anvisningarna om webbtillgänglighet). Det här utlåtandet innehåller en beskrivning av blankettens viktigaste brister i fråga om tillgängligheten.

Tillgänglighetsbrister i klagomålsblanketten (enligt WCAG-kriterierna)

Knapparna för att lägga till bilagor

Blanketten har två knappar för att lägga till bilagor. Den första av dessa är den så kallade primära knappen för att lägga till bilagor. Den andra, dvs. + -knappen, är i sin tur avsedd att underlätta tillägget av bilagor. 

Språket för den så kallade primära knappen beror på vilka språkinställningar användarens webbläsare har. Språket i knappen är således inte nödvändigtvis detsamma som det språk som används på blanketten.

+ -knappen för att lägga till bilagor:

  • Knappen (+) för att lägga till bilagor är dold i skärmläsarprogram. Knappen fungerar med musen och tangentbordet, men skärmläsarprogrammet kan inte berätta för användaren att det finns en knapp på blanketten.
  • Då man lägger till bilagor instrueras man att trycka på + -knappen. Anvisningen baserar sig på färgen och en ikon som är visuellt urskiljbar.

Tillgänglighetskrav som inte uppfylls

  • 1.3.1. Information och relationer
  • 1.3.3 Sensoriska kännetecken
  • 3.1.2 Språk för del av sida
  • 4.1.2 Namn, roll, värde

Tilläggande av anvisningar på skärmen

Blanketten har ett element och genom att klicka på elementet, visas ytterligare instruktioner för användaren. Elementet är en alternativknapp, vilket kan förvirra personen som använder skärmläsare, eftersom det inte görs något egentligt val.

Tillgänglighetskrav som inte uppfylls

  • 1.3.1. Information och relationer
  • 2.4.6 Rubriker och ledtexter/etiketter
  • 4.1.2 Namn, roll, värde

Har du upptäckt brister i tillgängligheten på vår klagomålsblankett?

Vi gör vårt bästa för att avhjälpa bristerna i tillgängligheten. Om du upptäcker brister i tillgängligheten på vår klagomålsblankett kan du skicka respons till oss per e-post på adressen [email protected].

Ange rubriken till din e-post: Respons på klagomålsblanketten.

Du får svar inom 14 dagar.

Tillsyn över tillgängligheten

Enligt 12 § i lagen om tillhandahållande av digitala tjänster har tillsynsmyndigheten inte rätt att övervaka och kontrollera de digitala tjänster som riksdagens justitieombudsman och justitiekanslern i statsrådet tillhandahåller och inte heller att med tanke på uppfyllandet av tillgänglighetskraven meddela ålägganden som gäller dessa tjänster.